Spolupráca

1. Otvorte zip súbor modu ktorý chcete editovať a tam nájdite {názov stroja}.xml a ten otvorte v textovom editore(notepad).
2. Nájdite nasledovný text, len upozorňujem nemusí byť úplne rovnaký:
<motor minRpm=“300″ maxRpm=“600 1500 2400″ brakeForce=“15″ forwardGearRatio=“2.7″ backwardGearRatio=“1.6″ differentialRatio=“4″ rpmFadeOutRange=“20″>
<torque rpm=“600″ torque=“6″/>
<torque rpm=“1000″ torque=“10″/>
<torque rpm=“1600″ torque=“13″/>
<torque rpm=“2500″ torque=“14″/>
</motor>
3. Inštrukcie na úpravu výkonu a rýchlosti vozidla:
maxRpm=“600 1500 2400″ – rýchlosť vozidla (otáčky motora), prvé číslo znázorňuje rýchlosť pri zapnutej „1“, druhe rýchlosť pri „2“, tretie rýchlosť pri „3“, navyše tretie číslo určuje rýchlosť vozidla pri stlačenom tlačidlu dopredu „W“, môžete si tam nadstaviť rýchlosť aj pre ďalšie čísla „4“ a tak ďalej.
<torque rpm=“600″ torque=“6″/> – rpm=“600″ je rýchlosť vozidla pri ktorej je výkon torque=“6.0″, tieto hodnoty odporučme meniť rovnomerne.

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.