Spolupráca
 • Čo je Courseplay
  – Courseplay je nástroj, pomocou ktorého môžete naučiť Farming Simulator vykonávať rôzne úlohy, je to pomocník ale môžete si nadstaviť ako sa má chovať a čo má robiť. Umožňuje prácu na poli ako sejba, kosenie obilia, odvoz obilia, kosenie trávy a mnoho ďalšieho.
 • Ovládanie:
  – Courseplay sa ovláda myšou. Stlačením pravého tlačidla myši sa aktivuje Courseplay HUD(Courseplay menu), kde môžete všetky nadstavenia. Courseplay HUD môžete prepínať otvorenie / zatvorenie pomocou CTRL + DELETE.
 • Ovládanie HUD(Courseplay menu):
  – S touto voľbou sa aktivuje Courseplay v režime nahrávania. Môžete riadiť a zaznamenávať kurz, ktorý by mal vodič použiť neskôr. Pri nahrávaní môžete deaktivovať ovládanie myšou kliknutím pravého tlačidla myši.
 • Pozastavenie nahrávania(Pause recording):
  – Počas nahrávania môžete pozastaviť nahrávanie použitím voľby pozastaviť nahrávanie (Pause recording). Žltá šípka na displeji, ukazuje smer k poslednému bodu trasy. Okrem toho, keď je nahrávanie pozastavené môžete odstrániť posledné prejazdové body.
 • Zastavenie záznamu (Stop recording):
  – Táto možnosť je k dispozícii iba počas nahrávania. Pri dosiahnutí koncového bodu trasy, použite „stop nahrávania“. Je odporúčané mať koncový bod cca 5 – 10 metrov pred počiatočným bodom.
 • Nastavenie čakacieho bodu:
  – Počas nahrávania, máte možnosť nastaviť čakacie body. Na týchto miestach, vodič pri jazde sa zastaví a počká pokiaľ mu poviete aby pokračoval alebo nadstavíte dobu čakania. Keď vodič dosiahne bod kde ma čakať, sa zobrazí správa (XYZ dosiahla na čakanie).
 • Riadenie kurzu(Drive course):
  – Ak ste nahrali alebo načítali ste kurz, môžete „najať“ vodiča, aby ho riadil. Od tejto chvíle nebudete mať žiadnu manuálnu kontrolu nad traktorom.
 • Zmena režimu(Change mode):
  – V záujme toho, že môžeme urobiť veľa rôznych typov pracovných úkonov existujú rôzne jazdné režimy. Aktuálny režim sa zobrazí v dolnej časti HUD(Courseplay menu). Kliknutím na „zmenu režimu“, môžete zmeniť režim. Prípadne môžete použiť deväť tlačidiel na pravej strane HUD.
 • POdstránenie záchytných bodov(Delete way points):
  – Keď je kurz zaznamenaný alebo sa zaznamenáva, môžete odstrániť aktuálny kurz. Uložený Kurz nebude odstránený, len vodič môže odstrániť súčasný kurz.
 • Uloženie kurzu:
  – V spodnej časti HUD(Courseplay menu) je ikona disku. Po nahratí kurzu kliknite na disk a záznam sa uloží. V hornej časti obrazovky sa zobrazí textové pole, kde si môžete pomenovať kurz. Potvrďte klávesom ENTER (Návrat).

Courseplay video návod č.1:

Courseplay video návod č.2:

1. Návod na nastavenie trasy kombajn – sýpka.
S rezačkou a silážou je postup rovnaký, iba miesto sýpky prejdete silážnou jamou.

2.Návod na postrek.

3.Návod na kŕmny voz.

4.Návod na postrek pre verziu Courseplay 2.4

Módy

ZZZ courseplayZZZ courseplay
Stiahnuť

Pridať komentár

You must be logged in to post a comment.