Spolupráca

Návody

Podstata naplnenia sýpky je v zeditovaní uloženej hry.

1. Vojdite do priečinka savegame(číslo) pričom číslo je poradie uloženej hry. Podľa nasledovnej cesty:
XP: \Documents and Settings\{meno}\My Documents\My Games\FarmingSimulator2011\savegame(číslo)\.
Vista/7: \Users\{meno}\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\savegame(číslo)\.
2. Otvorte súbor „careerSavegame.xml“ v textovom editore a nájdite „farmSiloAmount fillType=“(obilnina)“ amount=“20000.000000″ />“ je ich tam viac pre každú obilninu. Stačí keď zeditujete „amount=“20000.000000″“ napríklad na „amount=“50000.000000″“ a v sýpke budete mať namiesto 20000 obilniny 50000 obilniny. Takto si môžete zeditovať akúkoľvek obilninu v sýpke.
3. Nakoniec uložte.

Návod funguje v základnej mape Landwirtschafts Simulator 2011, ale môže fungovať aj v iných mapách, záleží na tom ako sú spravené.

1. Nacúvajte vlečku s balíkmi tesne ku stodole (vedľa dopravníka pre balíky).
2. Vyklopte balíky a cúvajte tak aby ste vyklopenú vlečku aj s balíkmi zacúvali do stodoly.
3. Balíky sa automaticky predajú.

1. Stiahnite si stroj, mód, mapu zo sekcie Dowload.
2. Otvorte „nazov.zip“ a všimnite si či sa vo vnútri nenachádzajú ďalšie „zip“ súbory.
3. Ak áno tak tieto „zip“ súbory skopírujte do priečinku:
XP: \Documents and Settings\{meno}\My Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\
Vista/7: \Users\{meno}\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\.
4. Ak nie tak celý súbor „názov.zip“ skopírujte do priečinku:
XP: \Documents and Settings\{meno}\My Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\
Vista/7: \Users\{meno}\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\.

!nemôžete nájsť priečinok „mods“ tak zapnite hru začnite hrať nejaký save, uložte hru potom vypnite hru a už tam bude vytvorený uvedený priečinok.
!Stroj, mód, mapa v priečinku „mods“ musí mať príponu „zip“.
!Stroj, mód, mapa v priečinku „mods“ nesme mať v názve “ “ (medzeru).

Spustili ste hru a namiesto menu vám sčernela obrazovka?

Môže sa stať že po skopírovaní stroja a následnom spustení hry sa Vám nenačíta menu ale sčernie obrazovka. Niektorý zo strojov ktoré ste naposledy pridali je chybný.
Ako tento problém vyriešiť?
1. Stroj vymažete, alebo skúste nájsť jeho inú verziu
2. Stroj má inú príponu ako zip, v tomto prípade musíte stroj rozbaliť a naspäť zbaliť do zipu
3. Názov stroja obsahuje medzeru, takýto stroj nedokáže hra prečítať, zvyčajne postačí ak medzeru nahradíte znakom “-“ak ten nepôjde tak skúste “_“.Samozrejme stroje z našej fan-stránky sú otestovane a plne funkčné.

Prečo sa stroj nezobrazuje v hre?

1. ak sa vám stroj nezobrazuje v hre je možné, že sa súbor “modDesc.xml“ a ďalšie nenachádzajú priamo v priečinku *.zip (pozri obrázok), stroj musíte skomprimovať tak aby túto podmienku spĺňal.
2. jedným s problémov prečo sa stroj nezobrazuje v hre je, že nemá dobrý názov. Žiadny stroj ktorý sa kopíruje do mods nemá v názve znaky „-„,“ “ (nahradiť znakom „_“).
3. v prípade že stroj spĺňa bod 1., 2. je pravdepodobne nefunkčný, stroj si stiahnite s poriadnej fan-stránky ako je naša kde sú všetky stroje otestované a plne funkčné.

Nedá sa vám naštartovať stroj?

V prípade že vám nejde naštartovať nejaký stroj tak odporúčam si nadstaviť:
Keď zapnete hru choďte do options (nadstavenia) potom do controls (ovládanie) a tam nájdite položku “Missing ZUENDUNG in |10n_de.xml” kliknite na to a stlačte “NumPad Enter”. Keď toto nadstavíš tak by sa mali všetky stroje ktoré ti nešli naštartovať teraz štartovať tlačidlom na ktorý ste to nadstavil v mojom prípade je to “NumPad Enter”.

Editácia uloženej pozície – peniaze:
V textovom editore otvor súbor „careerSavegame.xml“ ktorý sa nachádza v adresári s danou uloženou pozíciou, štandardne: „C:\Users\???\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\savegame?\“. Tento súbor sa tam, nachádza 6x savegame1, savegame2, savegame3, … každý znázorňuje jednu uloženú hru, a maximálne ich je 6. Potom tam môžu byť aj podobné súbory ako savegame1backup – a to je takzvaná záloha kedy ste sa chceli vrátiť na dávnejšie uloženú pozíciu hry.
V súbore savegame1, savegame2, savegame3… nájdi text „money=“ a hodnotu zmeň napríklad na 9999999, čím si zabezpečíš dostatok peňazí. Napr. moze to vypadať takto money=“9999999″.

Ako rýchlo zarobiť peniaze:
Stiahni si z niektorého z fansajtov hocijaký stroj do hry. Keď sa stiahne otvor ho WinRARom alebo iným programom ktorý je na to určený. Nájdeš v ňom súbor modDesc.xml, otvor ho v textovom editore a nájdi slovo price. Číslo za ním určuje cenu stroja. Takže to číslo prepíš na 1 a ulož. Zapni hru a kúp tento stroj. Potom vypni hru a znova otvor ten súbor, price prepíš z 1 na 999999999999 a ulož. Zapni hru a predaj stroj.