DEMO verzia

Farming Simulator 2011 - DEMO (EN) - Download

Landwirtschafts-Simulator 2011 - DEMO (DE) - Download


Plná verzia

Upozornenie: Pre fungovanie multiplayeru je potrebný jedinecný klúc, ten sa dá získat jedine zakúpením originálnej hry.


Update

Najnovšie oficiálne updaty pre Landwirtschafts-Simulator 2011 / Farming Simulator 2011:

Update (v1.1 - DE) - Download (Zmeny)

Update (v1.1 - EN) - Download (Zmeny)

Update (v1.2 - DE) - Download (Zmeny)

Update (v1.2 - EN) - Download (Zmeny)

Update (v1.3 - DE) - Download (Zmeny)

Update (v1.3 - EN) - Download (Zmeny)

Update (v1.4 - DE) - Download (Zmeny)

Update (v1.4 - EN) - Download (Zmeny)

Update (v2.0 - DE) - Download (Zmeny)

Update (v2.0 - EN) - Download (Zmeny)

Update (v2.1 - DE) - Download (Zmeny)

Update (v2.1 - EN) - Download (Zmeny)

Update (v2.2 - DE) - Download (Zmeny)

Update (v2.2 - EN) - Download (Zmeny)


Slovenčina / čeština

TRAKTOR Simulátor 2 (čeština) – češtinu je možné získať len kúpou lokalizovanej verzie hry.