Základný program Giants Editor 5.0.1 táto verzia je nevyhnutná pre Farming Simulator 2013. Stiahnuť
Tutorial pre Giants Editor. Stiahnuť

Program slúži na editáciu, prípadne na vytvorenie nových objektov do Farming Simulator. Stačí ho nainštalovať a môžete tvoriť. Keď budete chcieť editovať nejaký stroj, mapu, objekt, … tak si musíte načítať súbor objektu ktorý chcete editovať, má príponu “i3d“.

Stroje majú tento súbor tu:
XP: \Documents and Settings\{meno}\My Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\{stroj}\*.i3d.
Vista/7/8: \Users\{meno}\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\{stroj}\*.i3d.
Mapa ho má tu:
XP: \Documents and Settings\{meno}\My Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\{mapa}\map01.i3d.
Vista/7/8: \Users\{meno}\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\{mapa}\map01.i3d.

Giants Editor – skratky:

Alt + LTM (ľavé tlačidlo myši) – Rotácia kamery
Alt + L+PTM (ľavé a pravé tlačidlo myši) – Ľubovoľný pohyb kamery
Alt + PTM (pravé tlačidlo myši) – Priblíženie kamery
F – Rýchle priblíženie k vybranému objektu
– (mínus) – Zníženie rýchlosti navigácie
+ (plus) – Zvýšenie rýchlosti + navigácie
4 – Skelet režim (drôtený model)
6 – Tieňovaný režim
Ctrl-S – Uložiť
Ctrl-Z – Späť
Ctrl-X – Vystrihnúť
Ctrl-C Kopírovať
Ctrl-V – Vložiť
Delete – Zmazať
Ctrl-D – Kópia, duplikát
Ctrl-F – Presunúť do kamery
Ctrl-B – Interaktívne umiestnenie (+ľavé tlačidlo myši = pohyb)
Ctrl-R – Nahradiť Ctrl-S – Uložiť
Shift – Interaktívne umiestnenie farby
Ctrl – Interaktívne umiestnenie farby s náhodnou rotáciou okolo osi y
F8 – Prepínanie štatistík

Návod na pridanie budovy do hry:

Najskôr skopírujte model budovy s textúrami do mapy napr. do zložky „models“. Potom naimportujte budovu pomocou Giants Editora do mapy. Prestný postup pridania budovy do mapy si môžete pozrieť vo video-návode.

Giants Editor – Postup na pridanie budovy do hry

1. Otvorte zložku kde sa nachádza mapa do ktorej chcete pridať budovu
XP: \Documents and Settings\{meno}\My Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\{mapa}
Vista/7: \Users\{meno}\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods\{mapa} .
2. Rozbaľte a skopírujte budovu niekde do zložky mapy napr. do “maps“.
3. Spustite súbor “map01.i3d“ v programe Giants Editor .
4. Kliknite na políčko s krížikom a názvom “import i3d” nachádza sa na hornej lište Giants Editora potom sa dostaňte do zložky kde ste skopírovali budovu a otvorte súbor “nazov.i3d“.
5. Na mape nájdite miesto kde chcete vložiť budovu.
6. Na ľavej strane GE je zoznam všetkých súborov vložených do mapy nájdite svoju budovu kliknite na ňu a stlačte “Ctrl + b“ potom kliknite na miesto v mape kde chcete vložiť budovu.
7. Po vložení budovy sa vám objavia červená, zelená, modrá čiara a červený, zelený, modrý oblúk pomocou ktorých si môžete presne usadiť a otočiť budovu podľa vašich predstáv.
8. Niektoré budovy majú priestory aj v zemi (pivnice) tam treba pod budovou vykopať jamu. Kliknite na “train“ sú tam dve šípky “hode“ a “dole“, nadstavte si “terrain editing brush“ a rádius si tiež zvoľte podľa toho akú plochu chcete upraviť. Ďalej nadstavte “value“ je to citlivosť a teraz “terrain editing“ LBM: Repalace, MMB: Sub, RMB: Add.
9. “repalace“ kliknite na miesto kde chcete upraviť terén a stlačte Ctrl + r tím získame hĺbku. Držaním kolieska na myši znížite terén tak aby bolo vidieť celú časť budovy ktorá je pod zemou, v prípade že to preženiete znížte rádius a stlačením pravého tlačidla na myši tým vyrovnáte terén na potrebnú úroveň.
10. Teraz upravenú mapu uložte do “map01.i3d“ vypíše, že map01.i3d už existuje dajte prepísať. Este sa vám môže stať že pri spustený hry vypíše chybovú hlášku tak zakliknite “OK“ a načíta sa hra.

Ďalšie návody pre Giants Editor

Giants Editor úvod

Giants Editor: vloženie a umiestnenie objektov

Ako vytvoriť mapu pre Farming Simulator 2013

Ako vytvoriť mod pre Farming Simulator 2013
Návod je síce pre Farming Simulator 2011, ale podstata je rovnaká.

Úprava módu
Návod je síce pre Farming Simulator 2011, ale podstata je rovnaká.